Pepermuntolie effectief tegen symptomen prikkelbare-darmsyndroom

Patiënten met het prikkelbare-darmsyndroom (PDS) zijn gebaat bij het innemen van pepermuntolie. Het is een laagdrempelig middel dat kan zorgen voor verlichting van buikpijn en de ernst van de klachten bij PDS. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van onderzoek bij zo’n 200 patiënten.

Mint oil in bottle and on a table

10 tot 15 procent van de bevolking heeft last van PDS. De aandoening kenmerkt zich door buikpijn en een verstoord ontlastingspatroon. Er waren al langer aanwijzingen dat pepermuntolie verlichtend kan werken bij PDS, maar tot op heden was dat niet goed onderzocht.

Geen wondermiddel

Wetenschappers van Maastricht UMC+ deden verder onderzoek naar het effect van pepermuntolie bij PDS. Hun bevindingen publiceerden ze in het wetenschappelijk tijdschrift Gastroenterology. ‘Pepermuntolie is echter geen wondermiddel’, nuanceert maag darm leverarts dr. Daniel Keszthelyi. ‘Maar het heeft wel degelijk positieve effecten voor patiënten.’

Effect via dunne darm

In totaal werden 190 patiënten met PDS verdeeld over drie groepen. Eén groep kreeg acht weken lang drie maal daags een capsule met pepermuntolie (182 mg) die vrijkomt in de dunne darm. Een andere groep een andere capsule, waarvan de olie werd afgegeven in de dikke darm en de laatste groep kreeg een placebo. De resultaten laten zien dat de capsule waarbij de pepermuntolie in de dunne darm wordt afgegeven verschillende positieve effecten heeft ten opzichte van het placebo. Er werd minder buikpijn en fysiek ongemak gerapporteerd. Daarnaast werd ook de ernst van de PDS-klachten lager. De alternatieve capsule, waarbij de pepermuntolie wordt afgegeven in de dikke darm, bleek geen meerwaarde te hebben.

Laagdrempelig

Ondanks de positieve resultaten behalen de pepermuntolie capsules bij PDS echter niet de meest strikte normen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het European Medicines Agency (EMA) waar geneesmiddelen voor PDS aan moeten voldoen. ‘Daarvoor was de onderzoeksgroep vermoedelijk te klein’, zegt Keszthelyi. ‘Patiënten moeten dan ook niet denken dat pepermuntolie hét wondermiddel is tegen PDS. Ons onderzoek laat echter zien dat het wel degelijk verlichting kan bieden. Daarnaast is het zonder recept verkrijgbaar en dus laagdrempelig.’ Hoewel pepermuntolie weinig bijwerkingen kent, is het is altijd aan te bevelen om eerst te overleggen met de behandelend arts, alvorens het middel in te nemen.

Advies van Voeding maakt je beter: PDS is een vrij algemene term van veel voorkomende darmklachten. Het is eerst wel belangrijk dat je weet waar jouw klachten vandaan komen, dan wel wat de oorzaak is, voordat je zomaar een supplement gaat gebruiken. Dat geldt voor probiotica ook, het wordt heel makkelijk ingenomen, maar je kan er ook juist extra van opblazen, het is niet voor iedereen goed. Laat je daarom eerst goed adviseren/onderzoeken voordat je zelf doktertje gaat spelen. 

Scroll naar top