Verband tussen vlees eten en diabetes-risico

Door plantaardig te eten zou je het risico op diabetes kunnen verlagen, vergeleken met een dieet dat bestaat uit veel dierlijke producten als roodvlees en pluimvee. Maar niet al het vlees beïnvloedt het risico op diabetes evenzeer, zo blijkt uit een Singaporese studie.

Een recent onderzoek toont aan dat een hogere inname van roodvlees en pluimvee (ten opzichte van plantaardige voeding), geassocieerd wordt met een significant verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes. Dit risico wordt gedeeltelijk toegeschreven aan een verhoogd heemijzer-gehalte.

Positieve associatie

De bevindingen komen uit de Singapore Chinese Health Studie. Hierin zijn meer dan 63.000 volwassenen in de leeftijd van 45-74 jaar gevolgd, voor gemiddeld 11 jaar lang. De onderzoekers vonden een positieve associatie tussen vleesconsumptie (roodvlees en pluimvee) en de ontwikkeling van diabetes.

Roodvlees en pluimvee

In vergelijking met de laagste kwartiel-inname aan roodvlees en pluimvee, had de hoogste kwartiel-inname respectievelijk 23 procent en 15 procent meer kans op het ontwikkelen van diabetes. Consumptie van vis- en schelpdieren werd niet geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes. De verhoogde kans op diabetes bij consumptie van roodvlees en pluimvee nam af als dit vervangen was door vis- of schelpdieren.

Heem-ijzergehalte

Ook is er in de studie gekeken naar de associatie tussen het heemijzer-gehalte in verschillende vleessoorten en het risico op diabetes. Er werd een dosisafhankelijke positieve associatie geconstateerd. Na het aanpassen van het heemijzer-gehalte in het dieet, was de associatie met rood vlees en diabetes nog steeds aanwezig. Dit suggereert dat er andere stoffen in roodvlees verantwoordelijk kunnen zijn voor het verhoogde risico op diabetes. Omgekeerd was het verband tussen pluimvee-consumptie en het diabetes-risico nul, wat suggereerde dat dit risico was toe te schrijven aan het heemijzer-gehalte in pluimvee.

Consistente bevindingen

In de studie wordt verder verklaard dat het risico van rood vlees mogelijk kan worden toegewezen aan andere stoffen dan heemijzer. De studie suggereert ook dat verschillende delen van pluimvee, met lagere heem-ijzergehaltes (zoals borstvlees, vergeleken met kippendij) beter passen in een gezond menu. Tenslotte heeft de studie ook het voordeel aangetoond om consumptie van roodvlees te vervangen door vis-schelpdieren.

Vlees hoeft niet van het menu

‘Vlees hoeft niet noodzakelijk van het menu te verdwijnen, maar de porties moeten wel kleiner’, zegt Koh Woon Puay, onderzoeker en professor Clinical Sciences aan de Duke-NUS Medical School. ‘Een gezondere optie is om rood vlees te vervangen door bijvoorbeeld vis, tofu en peulvruchten’.

Scroll naar top