Haarmineralen test

Deze test is wat minder bekend. De samenstelling van het haar in de vorm van mineralen en zware metalen geeft belangrijke informatie over het interne functioneren van het lichaam. Haar kan namelijk een registratie van de voedingstoestand weergeven. De kosten voor deze test bedragen € 207,- (dit is exclusief consult en uitgewerkt advies). Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.  


Haarmineralentest vs. bloedtest

Het is heel nuttig om haar op mineralen en spoorelementen te testen, omdat deze essentieel zijn in veel stofwisselingsfuncties. Het lichaam kan namelijk veel vitaminen produceren, maar geen noodzakelijke mineralen en spoorelementen aanmaken als er tekorten zijn. Daarnaast is ons gestel niet in staat zich te ontdoen van belastende zware metalen. 

De haarmineralentest heeft een aantal voordelen ten opzichte van een bloed- of ontlastingsonderzoek. Door te kijken naar de verhoudingen onderling tussen de verschillende mineralen kan men veel te weten komen. De onderlinge relaties zijn erg complex, maar met deze test kunnen verbanden gelegd worden tussen mineralenpatronen in het haarmonster en het functioneren van de belangrijke organen in ons lichaam.

De haarmineralentest is betrouwbaar aangezien deze analyse wordt ondersteund door een aantal wetenschappelijke publicaties. Onderzoeksliteratuur steunt de opvatting dat spoorelementen van haren de lichaamsinnames weerspiegellen. Aan de hand van een haarmonster kan dus geconcludeerd worden wat het lichaam opslaat.

Scroll naar boven